คำแปล ความหมาย ของ "adaptive" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
adj
ซึ่งปรับตัวได้
คำเหมือน : adaptable
vi
เหมาะ, กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
vt
ทำให้เหมาะ, ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ, ปรับ
คำเหมือน : adapt, accommodate
phrv
ดัดแปลงให้เป็น, ปรับเปลี่ยนให้เป็น
phrv
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ, ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลงให้เป็น
phrv
ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice), ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก
phrv
ปรับให้เข้ากับ, ปรับตัวเข้ากับ, ปรับให้สอดคล้องกับ, ทำตัวให้เหมาะสมกับ
คำเหมือน : acclimatize to, accommodate
adj
ที่ปรับตัวได้
คำเหมือน : adaptive
n
การปรับตัว
n
สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน
คำเหมือน : adaptor
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา