คำแปล ความหมาย ของ "adapt to" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
phrv
ปรับให้เข้ากับ, ปรับตัวเข้ากับ, ปรับให้สอดคล้องกับ, ทำตัวให้เหมาะสมกับ
คำเหมือน : acclimatize to, accommodate
vi
เหมาะ, กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
vt
ทำให้เหมาะ, ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ, ปรับ
คำเหมือน : adapt, accommodate
phrv
ดัดแปลงให้เป็น, ปรับเปลี่ยนให้เป็น
phrv
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ, ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลงให้เป็น
phrv
ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice), ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก
adj
ที่ปรับตัวได้
คำเหมือน : adaptive
n
การปรับตัว
n
สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน
คำเหมือน : adaptor
adj
ซึ่งปรับตัวได้
คำเหมือน : adaptable
ตัวอย่างประโยค
The human brain can adapt to new situations.
Man has a great capacity to adapt to environmental changes.
Teenagers must adapt to today's harsh realities.
We must adapt to today's harsh realities.
You must adapt to a variety of conditions.
He couldn't adapt to new circumstances.
It is generally hard to adapt to living in a foreign culture.
He is quick to adapt to new circumstances.
Quick to adapt to changing circumstances.
The young adapt to change easily.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา