แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ข"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
Confucius
ตัวอย่าง : ในกลางปีค.ศ.1973 ได้มีการรณรงค์ต่อต้านลัทธิขงจื๊ออย่างขนานใหญ่ในจีน
คำอธิบาย : ชื่อศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งของจีน มีศาสดาชื่อขงจื๊อ
v
spread
ตัวอย่าง : กลิ่นของบุหงารำไปขจรไปทั่วห้อง
คำแปลใกล้เคียง : diffuse, extend, be disseminated, reek
adj
crippled
คำแปลใกล้เคียง : limping, lame
คำเหมือน : ง่อย, ขาเขยก
v
expel
ตัวอย่าง : การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ซึ่งจะขจัดการใช้เงินซื้อเสียงได้บ้าง
คำแปลใกล้เคียง : get rid of, wipe out, dispel, drive away, eliminate, eradicate, remove
คำเหมือน : กำจัด, ขับไล่
v
scatter
คำแปลใกล้เคียง : disperse, dispel, spread around
v
wipe
ตัวอย่าง : ผงซักฟอกยี่ห้อใหม่ขจัดคราบบนผ้าได้สะอาดหมดจด
คำแปลใกล้เคียง : clean, brush, rub
คำเหมือน : กำจัดคราบ
v
eliminate (a problem)
ตัวอย่าง : กฎหมายผังเมืองเกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร
คำอธิบาย : ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป
คำแปลใกล้เคียง : get rid of (a problem)
v
spread
ตัวอย่าง : ชื่อเสียงของเขาขจรขจายไปถึงต่างประเทศ
คำแปลใกล้เคียง : diffuse, extend, be disseminated, be widespread
คำเหมือน : กระจาย, ขจรขจาย
คำตรงข้าม : กระจุก
v
decorate
คำแปลใกล้เคียง : ornament, adorn, bedeck, embellish, set
คำเหมือน : ประดับ, ตกแต่ง
adj
small
คำแปลใกล้เคียง : tiny, little, diminutive, minute, puny, wee, pygmy
v
be verdant
ตัวอย่าง : ต้นข้าวเขียวขจีเต็มท้องทุ่ง
คำแปลใกล้เคียง : be lush, be grassy, be green, be fresh
คำเหมือน : งามสดใส
v
be scattered
คำแปลใกล้เคียง : be dispersed, be dissipated
คำเหมือน : กระจุย
v
be scattered
ตัวอย่าง : เขาเริ่มโกย เริ่มคุ้ยเศษอาหารจนขยะขจุยขจาย
คำอธิบาย : กระจายยุ่งเหยิง
คำแปลใกล้เคียง : be in a mess
คำเหมือน : กระจุยกระจาย
conj
while
ตัวอย่าง : ครูสั่งนักเรียนว่าขณะกินห้ามเล่น
คำแปลใกล้เคียง : meanwhile, in the meantime, meantime
conj
when
ตัวอย่าง : เงินออมของประชาชนลดลง ขณะที่เงินกู้ในการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น
คำแปลใกล้เคียง : while, as
adv
at that time
ตัวอย่าง : ผลงานของศิลปินที่เกิดความรู้สึกรักประเทศชาติในยามสงครามสะท้อนภาวะจิตใจขณะนั้นออกมาเป็นงานชุดโลก
คำอธิบาย : ณ เวลานั้น
คำแปลใกล้เคียง : at that moment
adv
at present
ตัวอย่าง : สภาพการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีขณะนี้ได้พัฒนาขึ้นแล้ว
คำอธิบาย : ณ เวลานี้
คำแปลใกล้เคียง : at this time, at this moment, now
conj
at the same time
ตัวอย่าง : ทางโรงเรียนช่วยเหลือผู้ปกครองในการลดค่าใช้จ่ายโดยการนำอุปกรณ์การเรียนมาขายให้แก่ผู้ปกครองในราคาถูกขณะเดียวกันก็ลดค่าเทอมลง 10%
คำอธิบาย : ณ เวลาเดียวกัน
คำแปลใกล้เคียง : meanwhile, simultaneous, in the meantime
n
coil
ตัวอย่าง : รถหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของขดลวดทองแดงหรือสารเรืองแสง
คำอธิบาย : สิ่งที่เป็นวงๆ
คำแปลใกล้เคียง : ring, circle, loop, curl
จำนวนนับ : ขด
คำเหมือน : ม้วน
v
coil
ตัวอย่าง : กิ้งกือจะขดเป็นวงเมื่อมีใครเอาไม้ไปแหย่
คำอธิบาย : ม้วนตัวเป็นวงๆ
คำแปลใกล้เคียง : be curled up, twist, bend, roll into a coil, whirl, wind
คำเหมือน : ม้วน, วง, ขด
clas
coil
ตัวอย่าง : พ่อซื้อลวดมา 2 ขดเพื่อทำราวตามผ้า
คำอธิบาย : ลักษณะนามเรียกสิ่งของที่เป็นวงๆ เช่นนั้น
คำแปลใกล้เคียง : ring
จำนวนนับ : ขด
v
coil
ตัวอย่าง : สมองเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อสีเทาออกชมพูขดงออยู่ภายในกะโหลกศีรษะ
คำแปลใกล้เคียง : wind, spiral, twine, twist
คำเหมือน : งอ, คู้
คำตรงข้าม : เหยียด, ตรง
v
curl oneself up
ตัวอย่าง : เด็กทารกขดตัวอยู่อย่างอบอุ่นในท้องแม่
คำแปลใกล้เคียง : snuggle up to someone, huddle up
คำตรงข้าม : ยืดตัว
n
coil
ตัวอย่าง : กระแทกหรือการเคลื่อนไหวได้จากการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า
คำแปลใกล้เคียง : spiral, coil of wire
จำนวนนับ : ขด
n
scorpion
คำเหมือน : แมงป่อง
n
hair
ตัวอย่าง : สุนัขพันธุ์ไทยมีขนสั้น
คำอธิบาย : สิ่งที่เป็นเส้นขึ้นตามผิวหนังคน สัตว์ ผิวต้นไม้ ผลไม้ ใบไม้ และอื่นๆ
คำแปลใกล้เคียง : fur, feather, wool, down
จำนวนนับ : เส้น
v
transport
ตัวอย่าง : เขาขนของกว่า 3 เที่ยวจึงจะหมดห้อง
คำอธิบาย : เอาสิ่งของเป็นจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยบรรทุก หาบ หาม หรือ ด้วยวิธีอื่น
คำแปลใกล้เคียง : carry, remove, take away, haul, convey, ship
v
move things
ตัวอย่าง : กรรมกรขนของจากโกดังไปที่รถบรรทุก
คำแปลใกล้เคียง : remove belongings, load things, convey things, transport
คำเหมือน : ขนย้าย
n
brows
ตัวอย่าง : ขนคิ้วของเธอขึ้นไม่เป็นระเบียบ
คำอธิบาย : ขนที่ขึ้นบนส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบน
คำแปลใกล้เคียง : eyebrows
จำนวนนับ : เส้น
n
eyebrows
ตัวอย่าง : ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้คือ พระพักตร์รูปไข ่พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย พระเศียรสมส่วนกับพระศอ
คำแปลใกล้เคียง : brows
คำเหมือน : พระขนง, คิ้ว

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา