แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ค"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
Bachelor of Education
คำแปลใกล้เคียง : B.Ed.
n
least common multiple
คำแปลใกล้เคียง : lowest common multiple
คำเหมือน : คูณร่วมน้อย
n
Christian era
คำเหมือน : คริสต์ศักราช
n
Christian era
ตัวอย่าง : ฉันเกิดเมื่อปี ค.ศ.1964
คำอธิบาย : จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา
คำแปลใกล้เคียง : A.D.
คำเหมือน : คริสต์ศักราช
n
Ministry of Transport and Communications
คำเหมือน : กระทรวงคมนาคม
n
great sky
คำอธิบาย : ฟ้าอันกว้างใหญ่
n
sky
คำอธิบาย : ส่วนแห่งฟ้า
คำแปลใกล้เคียง : part of the sky
n
sky limit
คำอธิบาย : ส่วนสุดแห่งฟ้า
aux
may
ตัวอย่าง : ในฐานะของผู้บริโภคเขาคงอยากได้ของดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดล่ะมั้ง
คำอธิบาย : คำช่วยหน้ากริยามีความหมายที่บอกลักษณะคาดคะเน
คำแปลใกล้เคียง : may be, probably, might
คำเหมือน : อาจ, คงจะ, อาจจะ
v
be invulnerable
ตัวอย่าง : เสือใบคงกระพันมากตำรวจจะยิงหรือแทงอย่างไรก็ไม่ตาย
คำอธิบาย : ทนทานต่อศาสตราวุธ, ฟันแทงไม่เข้า
v
be invulnerable
ตัวอย่าง : ขุนแผนคงกระพันชาตรีอยู่ได้เพราะมีวิชาแก่กล้ามาก
คำอธิบาย : ทนทานต่อศาสตราวุธ, ฟันแทงไม่เข้า
v
lack
ตัวอย่าง : ปีนี้ฝนไม่ค่อยตกผลผลิตคงขาดไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว
คำอธิบาย : มีไม่เพียงพอกับความต้องการ
คำแปลใกล้เคียง : be deficient
คำเหมือน : ยังขาด
adj
treasury reserve
ตัวอย่าง : ผู้ขายจะต้องติดตามสินค้าคงคลังที่เหลือจากการขายของแผนกต่างๆ
คำอธิบาย : ที่มีอยู่ในคลังในเวลาใดเวลาหนึ่ง
n
Ganges River
ตัวอย่าง : ชาวอินเดียเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคาถ้าเอามาใช้ดื่มกินจะช่วยให้หายเจ็บป่วยได้
คำอธิบาย : ชื่อแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย
จำนวนนับ : สาย
คำเหมือน : แม่น้ำคงคา
n
a kind of ratteen
ตัวอย่าง : ยางของต้นคงคาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้
คำอธิบาย : ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนใบละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนนม
คำแปลใกล้เคียง : wicker
จำนวนนับ : สาย
n
Ganges River
ตัวอย่าง : ชาวอินเดียเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคานั้น ถ้าเอามาใช้ดื่มกินจะช่วยให้หายเจ็บป่วยได้
คำอธิบาย : ชื่อแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย
คำเหมือน : แม่น้ำคงคา
n
a kind of rattan
ตัวอย่าง : ยางของคงคาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
คำอธิบาย : ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนใบละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนนม
คำแปลใกล้เคียง : wicker
จำนวนนับ : ต้น
aux
may
ตัวอย่าง : เขาคงจะลาออกจากตำแหน่งในเร็ววันนี้แน่นอน
คำอธิบาย : เป็นคำช่วยกริยาบอกลักษณะของการคาดคะเน
คำแปลใกล้เคียง : might, perhaps, possibly, maybe
คำเหมือน : อาจจะ, คง, อาจ
v
steady
ตัวอย่าง : คนเรายิ่งเติบโตขึ้นบุคลิกภาพก็จะยิ่งคงตัวและเปลี่ยนแปลงได้ยาก
คำอธิบาย : มีค่าเท่าตัวไม่เปลี่ยนแปลงไป
คำแปลใกล้เคียง : be stable, be constant, be unchanged
คำเหมือน : ไม่ผันแปร
v
be durable
ตัวอย่าง : ของเล่นพลาสติกราคาถูกแต่ไม่คงทน
คำอธิบาย : อยู่ได้เป็นเวลานาน, มั่นคงแข็งแรง
คำแปลใกล้เคียง : be permanent, be lasting
คำตรงข้าม : อ่อนแอ, เปราะบาง
adj
durable
ตัวอย่าง : ปูนเป็นวัสดุคงทนถาวร ไม่เสื่อมสลายง่าย
คำแปลใกล้เคียง : strong, enduring, permanent
คำเหมือน : ทนทาน, ทน
v
be stable
ตัวอย่าง : คะแนนของเขายังคงที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
คำอธิบาย : สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลง
คำแปลใกล้เคียง : be unchanged, be constant
v
remain
ตัวอย่าง : สภาพป่าของดินแดนแห่งนี้จะคงอยู่ตามธรรมชาติต่อไปหากเราช่วยกันอนุรักษ์
คำอธิบาย : มีปรากฏอยู่ให้เห็น
v
remain as ever
ตัวอย่าง : รายได้ของเขายังคงเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ
คำอธิบาย : เป็นอยู่แบบเดิมที่เคยเป็นมาไม่เปลี่ยนแปลง
คำเหมือน : เหมือนเดิม
คำตรงข้าม : เปลี่ยนแปลง
v
be stable
ตัวอย่าง : ผู้ชายจะคงเส้นคงวามากกว่าผู้หญิงเพราะอารมณ์ที่มั่นคงไมเปลี่ยนแปลงง่าย
คำอธิบาย : อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
คำแปลใกล้เคียง : be constant, be consistent, be steady
adv
constantly
ตัวอย่าง : บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย
คำอธิบาย : อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
คำแปลใกล้เคียง : consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly
adv
consistently
ตัวอย่าง : บิ๊กเป๋าผู้ครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย
คำอธิบาย : อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
คำแปลใกล้เคียง : constantly, steadily and regularly, invariably, unchangingly
v
remain
ตัวอย่าง : เงินในธนาคารคงเหลือ 50 บาท
คำแปลใกล้เคียง : balance
คำเหมือน : ยังเหลือ
คำตรงข้าม : หมด, เกลี้ยง
adj
erudite
ตัวอย่าง : เราต้องการนักการเมืองที่เป็นผู้คงแก่เรียนเข้ามาบริหาร
คำอธิบาย : ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก
คำแปลใกล้เคียง : learned, scholarly
v
exist
ตัวอย่าง : เราควรรักษาส่วนที่ดี ที่เจริญ ที่มีอยู่ให้คงไว้
คำอธิบาย : ให้มีอยู่
คำแปลใกล้เคียง : survive, live, continue, remain, keep
คำเหมือน : ทรงไว้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา