แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "จ"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
province
คำเหมือน : จังหวัด
n
letter
คำเหมือน : จดหมาย
n
Thai lesser era
คำอธิบาย : ศักราชน้อย ตั้งขึ้นภายหลังมหาศักราช เป็นศักราชที่เราใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช 1181 ปี
คำเหมือน : จุลศักราช
n
Thai minor era
ตัวอย่าง : วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน7 ปีวอก จัตวาศก จ.ศ.1294
คำอธิบาย : ศักราชที่เราใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช 1181 ปี
aux
must
ตัวอย่าง : ขอให้นักเรียนจงอย่าขาดเรียน เพราะใกล้สอบแล้ว
คำอธิบาย : เป็นคำช่วยกริยาบอกความบังคับหรือความหวัง
คำแปลใกล้เคียง : have to, should
คำเหมือน : ต้อง, ควร
v
walk back and forth
ตัวอย่าง : เวลาพระท่านจะบริหารร่างกายท่านใช้วิธีเดินจงกรมและสวดมนต์ไปด้วย
คำอธิบาย : อาการที่เดินไปมาในที่ที่กำหนดอย่างพระเจริญกรรมฐานเดิน เรียกว่า เดินจงกรม
คำเหมือน : เดินจงกรม
v
look!
ตัวอย่าง : เจ้าจงดูอมนุษย์ที่ต้องคำสาปพวกนั้น มันทรมานแสนสาหัสแค่ไหน
คำอธิบาย : สั่งให้มองดู
v
listen
ตัวอย่าง : พนักงานทุกคนจงฟังให้ดี เราจะมีการคัดพนักงานออกจำนวน 50 คน
คำอธิบาย : สั่งให้ฟัง
v
beware of
คำเหมือน : ระวัง
v
be loyal to
ตัวอย่าง : ฉันจะจงรักต่อคนที่รักฉันเท่านั้น ฉันจะไม่เฝ้าจงรักคนที่ไม่รักฉัน
คำอธิบาย : ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือ เลื่อมใสศรัทธาหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
คำแปลใกล้เคียง : be faithful
v
be loyal
ตัวอย่าง : ญาติผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าคนหนึ่งจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 5 อย่างมาก
คำอธิบาย : ผูกใจรักด้วยความเคารพหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
คำแปลใกล้เคียง : be faithful
n
king cobra
ตัวอย่าง : หล่อนประคบประหงมลูกราวกับจงอางหวงไข่
คำอธิบาย : ชื่องูพิษร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่ง
คำแปลใกล้เคียง : hamadryad, Naja hannah
จำนวนนับ : ตัว
คำเหมือน : งูจงอาง
v
hate
ตัวอย่าง : ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก
คำอธิบาย : ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
คำแปลใกล้เคียง : dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest
คำตรงข้าม : ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่
v
intend
ตัวอย่าง : ข้าพเจ้าจงใจกระแอมเพื่อให้เขาหรือใครก็ตามรู้สึกตัว
คำแปลใกล้เคียง : plan, design, mean
คำตรงข้าม : ไม่ตั้งใจ, บังเอิญ
adv
intentionally
ตัวอย่าง : หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ
คำแปลใกล้เคียง : purposely, designedly, deliberately
v
write
ตัวอย่าง : ผู้ชมจดวิธีทำอาหารอย่างละเอียดจากรายการโทรทัศน์
คำแปลใกล้เคียง : write down, mark down, record, take note, copy
v
be contiguous
ตัวอย่าง : ทิศเหนือของประเทศไทยจดประเทศพม่า
คำอธิบาย : จ่อให้ถึงกัน, ถึง, จนถึง
คำแปลใกล้เคียง : adjoin, border
คำเหมือน : ติด, เชื่อม
คำตรงข้าม : ห่าง, แยก
v
remember
ตัวอย่าง : การกระทำของโซโกครั้งนี้เป็นบทเรียนที่หลายฝ่ายควรจดจำ
คำอธิบาย : กำหนดไว้ในใจ, จำไว้ในใจ
คำแปลใกล้เคียง : bear in mind, keep in mind, recall
คำตรงข้าม : หลงลืม
v
concentrate
ตัวอย่าง : เด็กๆ กำลังจดจ่ออยู่กับนิทานเรื่องใหม่ที่คุณครูกำลังจะเล่าให้ฟัง
คำอธิบาย : มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่
คำแปลใกล้เคียง : pay attention, focus
คำเหมือน : สนใจ, ฝักใฝ่, ใส่ใจ
v
be irresolute
ตัวอย่าง : มัวแต่จดจ้องหนังสืออยู่นั่นแหล่ะ จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตัดสินใจเสียทีสิ
คำอธิบาย : ตั้งใจจะทำแล้วไม่ลงมือทำเพราะไม่แน่ใจ
คำแปลใกล้เคียง : be uncertain, be unsure, hesitate
คำตรงข้าม : แน่ใจ, มั่นใจ
v
register
ตัวอย่าง : หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ
คำอธิบาย : (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
คำแปลใกล้เคียง : enroll
v
register a marriage certificate
ตัวอย่าง : ในปัจจุบันมีผู้ที่กินอยู่ร่วมกัน โดยไม่จดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก
คำอธิบาย : ลงบันทึกข้อความเป็นหลักฐานทางกฎหมายว่า เป็นสามีภรรยากัน
คำเหมือน : จดทะเบียน
v
take (down) notes
ตัวอย่าง : ผู้ควบคุมเครื่องควรจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้นักโปรแกรมระบบทราบเพื่อทำการแก้ไข
คำอธิบาย : ที่รับภาพ
คำแปลใกล้เคียง : make a note of something
คำเหมือน : เขียนบันทึก
v
register a patent
ตัวอย่าง : บริษัทอเมริกันพยายามจะจดสิทธิบัตรเป็นเจ้าของข้าวบาสมาติของอินเดีย
คำอธิบาย : ออกหนังสือ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
v
guard
ตัวอย่าง : นักมวยตั้งท่าจดหมัด
n
letter
ตัวอย่าง : ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งจดหมายแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบ
คำอธิบาย : หนังสือที่มีไปมาถึงกัน
คำแปลใกล้เคียง : correspondence, mail
จำนวนนับ : ฉบับ, แผ่น
คำเหมือน : หนังสือ
n
reply
ตัวอย่าง : ผู้สมัครจะทราบผลทางจดหมายตอบรับที่ทางเราจัดส่งไปให้
คำแปลใกล้เคียง : answer, response
n
electronic mail
ตัวอย่าง : ผู้ที่จะรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้จะต้องมีที่อยู่หรือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน
คำอธิบาย : การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่น
คำแปลใกล้เคียง : e-mail
คำเหมือน : อีเมล์
n
circular
ตัวอย่าง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
คำอธิบาย : หนังสือที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงคนจำนวนมากในคราวเดียวกัน
คำแปลใกล้เคียง : handbill, flier, leaflet
จำนวนนับ : ฉบับ, แผ่น
คำเหมือน : หนังสือเวียน

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา