แปลงค่าเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย AUD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย
ใช้เงินกี่บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย
ได้เงินกี่บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
22.51
23.72
22.28
23.71
22.36
23.28
22.45
23.82
22.49
23.84
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,251.00
2,372.00
2,228.00
2,371.00
2,235.84
2,328.17
2,245.22
2,381.87
2,249.38
2,384.38
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
22,510.00
23,720.00
22,280.00
23,710.00
22,358.40
23,281.70
22,452.16
23,818.67
22,493.75
23,843.75
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

ราคาทองวันนี้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา