แปลงค่าเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย AUD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
20.19
21.44
20.20
21.08
20.40
21.27
20.09
20.86
20.12
21.42
20.19
21.52
20.29
21.44
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,019.00
2,144.00
2,020.00
2,108.00
2,040.01
2,126.59
2,009.35
2,085.92
2,012.00
2,142.00
2,019.13
2,151.63
2,029.00
2,144.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
20,190.00
21,440.00
20,200.00
21,080.00
20,400.10
21,265.90
20,093.48
20,859.22
20,120.00
21,420.00
20,191.25
21,516.25
20,290.00
21,440.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

ราคาทองวันนี้