แปลงค่าเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย AUD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
20.02
21.28
20.09
20.96
20.27
21.12
19.99
21.36
19.99
21.29
20.03
21.35
20.15
21.29
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,002.00
2,128.00
2,009.00
2,096.00
2,026.94
2,112.41
1,999.43
2,136.17
1,999.00
2,129.00
2,002.75
2,134.50
2,015.00
2,129.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
20,020.00
21,280.00
20,090.00
20,960.00
20,269.40
21,124.10
19,994.32
21,361.73
19,990.00
21,290.00
20,027.50
21,345.00
20,150.00
21,290.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

ราคาทองวันนี้