แปลงค่าเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย AUD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
21.18
22.43
21.01
22.34
21.36
22.23
21.22
21.82
21.22
22.53
21.24
22.58
21.29
22.47
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,118.00
2,243.00
2,101.00
2,234.00
2,136.25
2,223.16
2,121.93
2,181.90
2,122.00
2,253.00
2,123.88
2,257.50
2,129.00
2,247.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
21,180.00
22,430.00
21,010.00
22,340.00
21,362.50
22,231.60
21,219.25
21,818.95
21,220.00
22,530.00
21,238.75
22,575.00
21,290.00
22,470.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

ราคาทองวันนี้