แปลงค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ USD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ สหรัฐ
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ สหรัฐ > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ สหรัฐ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 - 2 ดอลลาร์ สหรัฐ

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
30.76
32.14
30.51
31.94
31.58
32.02
30.61
31.52
30.60
32.02
30.55
32.00
30.79
32.10
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย
  • 1 - 2 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือ USD 1 หมายถึง เมื่อนำธนบัตรมูลค่า 1 ดอลลาร์ หรือ 2 ดอลลาร์ ไปแลกจะได้เรทราคานี้ ไม่ได้ดูจำนวนเงินที่นำไปแลกแต่อย่างใด

อัตราแลกเปลี่ยน 5 - 20 ดอลลาร์ สหรัฐ

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
31.16
32.15
30.86
31.94
-
-
30.91
31.72
31.00
32.02
30.91
32.02
31.18
32.10
  • 5 - 20 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือ USD 5-20 หมายถึง เมื่อนำธนบัตรมูลค่า 5 ดอลลาร์, 10 ดอลลาร์ หรือ 20 ดอลลาร์ ไปแลกจะได้เรทราคานี้ ไม่ได้ดูจำนวนเงินที่นำไปแลกแต่อย่างใด

อัตราแลกเปลี่ยน 50 - 100 ดอลลาร์ สหรัฐ

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
31.48
32.16
31.32
31.94
-
-
31.38
31.82
31.40
32.02
31.39
32.09
31.53
32.10
  • 50 - 100 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือ USD 50-100 หมายถึง เมื่อนำธนบัตรมูลค่า 50 ดอลลาร์ หรือ 100 ดอลลาร์ ไปแลกจะได้เรทราคานี้ ไม่ได้ดูจำนวนเงินที่นำไปแลกแต่อย่างใด

ราคาทองวันนี้