แปลงค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ USD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ สหรัฐ
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ สหรัฐ > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ สหรัฐ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 - 2 ดอลลาร์ สหรัฐ

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
29.14
30.52
28.94
30.47
30.01
30.44
29.07
30.25
29.02
30.44
28.98
30.43
29.18
30.49
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย
  • 1 - 2 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือ USD 1 หมายถึง เมื่อนำธนบัตรมูลค่า 1 ดอลลาร์ หรือ 2 ดอลลาร์ ไปแลกจะได้เรทราคานี้ ไม่ได้ดูจำนวนเงินที่นำไปแลกแต่อย่างใด

อัตราแลกเปลี่ยน 5 - 20 ดอลลาร์ สหรัฐ

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
29.54
30.53
29.29
30.47
-
-
29.45
30.35
29.42
30.44
29.34
30.45
29.57
30.49
  • 5 - 20 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือ USD 5-20 หมายถึง เมื่อนำธนบัตรมูลค่า 5 ดอลลาร์, 10 ดอลลาร์ หรือ 20 ดอลลาร์ ไปแลกจะได้เรทราคานี้ ไม่ได้ดูจำนวนเงินที่นำไปแลกแต่อย่างใด

อัตราแลกเปลี่ยน 50 - 100 ดอลลาร์ สหรัฐ

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
29.86
30.54
29.75
30.47
-
-
29.89
30.45
29.82
30.44
29.82
30.52
29.92
30.49
  • 50 - 100 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือ USD 50-100 หมายถึง เมื่อนำธนบัตรมูลค่า 50 ดอลลาร์ หรือ 100 ดอลลาร์ ไปแลกจะได้เรทราคานี้ ไม่ได้ดูจำนวนเงินที่นำไปแลกแต่อย่างใด

ราคาทองวันนี้