แปลงค่าเงินดอลลาร์ ไต้หวัน TWD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ ไต้หวัน
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ ไต้หวัน > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ ไต้หวัน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ไต้หวัน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
0.7800
1.15
0.8800
1.02
-
-
0.7954
1.07
0.8600
1.08
0.8800
1.05
0.7500
1.09
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ ไต้หวัน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
78.00
115.00
88.00
102.00
-
-
79.54
107.39
86.00
108.00
88.00
105.00
75.00
109.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ไต้หวัน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ ไต้หวัน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
780.00
1,150.00
880.00
1,020.00
-
-
795.43
1,073.88
860.00
1,080.00
880.00
1,050.00
750.00
1,090.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ไต้หวัน

ราคาทองวันนี้