แปลงค่าเงินดอลลาร์ ไต้หวัน TWD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ ไต้หวัน
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ ไต้หวัน > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ ไต้หวัน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ไต้หวัน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
0.8600
1.23
0.9500
1.04
-
-
0.8747
1.02
0.9400
1.16
0.9200
1.08
0.7400
1.08
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ ไต้หวัน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
86.00
123.00
95.00
104.00
-
-
87.47
102.07
94.00
116.00
92.00
108.00
74.00
108.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ไต้หวัน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ ไต้หวัน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
860.00
1,230.00
950.00
1,040.00
-
-
874.66
1,020.66
940.00
1,160.00
920.00
1,080.00
740.00
1,080.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ไต้หวัน

ราคาทองวันนี้