แปลงค่าเงินดอลลาร์ ไต้หวัน TWD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ ไต้หวัน
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ ไต้หวัน > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ ไต้หวัน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ไต้หวัน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
0.8000
1.17
0.9100
1.04
-
-
0.8230
0.9950
0.8900
1.11
0.9000
1.06
0.7400
1.08
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ ไต้หวัน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ ไต้หวัน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
80.00
117.00
91.00
104.00
-
-
82.30
99.50
89.00
111.00
90.00
106.00
74.00
108.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ไต้หวัน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ ไต้หวัน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
800.00
1,170.00
910.00
1,040.00
-
-
823.02
994.97
890.00
1,110.00
900.00
1,060.00
740.00
1,080.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ไต้หวัน

ราคาทองวันนี้