แปลงค่าเงินหยวน จีน CNY เป็น เงินบาท

เงินบาท > หยวน จีน
(ซื้อ) เงินหยวน จีน > บาท
(ขาย) เงินหยวน จีน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน จีน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3.96
4.47
4.05
4.36
4.23
4.38
3.92
4.37
4.06
4.38
3.91
4.48
4.20
4.93
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน หยวน จีน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน หยวน จีน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน หยวน จีน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน หยวน จีน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หยวน จีน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 หยวน จีน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
396.00
447.00
405.00
436.00
422.82
437.86
392.07
437.15
406.00
438.00
391.13
447.68
420.00
493.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน จีน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 หยวน จีน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3,960.00
4,470.00
4,050.00
4,360.00
4,228.20
4,378.60
3,920.68
4,371.47
4,060.00
4,380.00
3,911.25
4,476.75
4,200.00
4,930.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน จีน

ราคาทองวันนี้