แปลงค่าเงินหยวน จีน CNY เป็น เงินบาท

เงินบาท > หยวน จีน
(ซื้อ) เงินหยวน จีน > บาท
(ขาย) เงินหยวน จีน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน จีน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
4.07
4.58
4.14
4.45
4.32
4.47
4.00
4.36
4.17
4.50
4.01
4.57
4.31
5.06
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน หยวน จีน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน หยวน จีน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน หยวน จีน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน หยวน จีน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หยวน จีน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 หยวน จีน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
407.00
458.00
414.00
445.00
432.26
447.24
400.26
435.85
417.00
450.00
400.50
457.05
431.00
506.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน จีน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 หยวน จีน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
4,070.00
4,580.00
4,140.00
4,450.00
4,322.60
4,472.40
4,002.61
4,358.50
4,170.00
4,500.00
4,005.00
4,570.50
4,310.00
5,060.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน จีน

ราคาทองวันนี้