แปลงค่าเงินหยวน จีน CNY เป็น เงินบาท

เงินบาท > หยวน จีน
(ซื้อ) เงินหยวน จีน > บาท
(ขาย) เงินหยวน จีน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน จีน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
4.14
4.65
4.20
4.56
4.40
4.57
4.10
4.54
4.24
4.58
4.10
4.67
4.39
5.15
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน หยวน จีน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน หยวน จีน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน หยวน จีน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน หยวน จีน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หยวน จีน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 หยวน จีน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
414.00
465.00
420.00
456.00
439.52
456.60
410.41
453.87
424.00
458.00
409.88
466.55
439.00
515.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน จีน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 หยวน จีน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
4,140.00
4,650.00
4,200.00
4,560.00
4,395.20
4,566.00
4,104.10
4,538.71
4,240.00
4,580.00
4,098.75
4,665.50
4,390.00
5,150.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน จีน

ราคาทองวันนี้