แปลงค่าเงินยูโร EUR เป็น เงินบาท

เงินบาท > ยูโร
(ซื้อ) เงินยูโร
ใช้เงินกี่บาท
(ขาย) เงินยูโร
ได้เงินกี่บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
37.85
38.93
37.72
38.84
36.62
37.49
37.76
38.93
37.74
38.82
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ยูโร เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ยูโร เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ยูโร ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ยูโร ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ยูโร ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ยูโร

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3,785.00
3,893.00
3,772.00
3,884.00
3,662.25
3,748.51
3,775.58
3,893.16
3,773.75
3,881.75
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ยูโร

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
37,850.00
38,930.00
37,720.00
38,840.00
36,622.50
37,485.10
37,755.83
38,931.64
37,737.50
38,817.50
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร

ราคาทองวันนี้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา