แปลงค่าเงินยูโร EUR เป็น เงินบาท

เงินบาท > ยูโร
(ซื้อ) เงินยูโร > บาท
(ขาย) เงินยูโร > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
32.80
33.88
32.76
33.61
32.90
33.72
32.63
33.47
32.72
33.73
32.62
33.79
32.70
34.08
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ยูโร เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ยูโร เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ยูโร ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ยูโร ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ยูโร ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ยูโร

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3,280.00
3,388.00
3,276.00
3,361.00
3,289.82
3,371.83
3,263.13
3,346.58
3,272.00
3,373.00
3,262.13
3,378.75
3,270.00
3,408.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ยูโร

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
32,800.00
33,880.00
32,760.00
33,610.00
32,898.20
33,718.30
32,631.34
33,465.83
32,720.00
33,730.00
32,621.25
33,787.50
32,700.00
34,080.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร

ราคาทองวันนี้