แปลงค่าเงินดีนาร์ บาห์เรน BHD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดีนาร์ บาห์เรน
(ซื้อ) เงินดีนาร์ บาห์เรน > บาท
(ขาย) เงินดีนาร์ บาห์เรน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีนาร์ บาห์เรน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
67.32
80.61
-
-
55.14
81.63
-
-
61.20
88.38
53.76
81.39
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดีนาร์ บาห์เรน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดีนาร์ บาห์เรน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดีนาร์ บาห์เรน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดีนาร์ บาห์เรน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดีนาร์ บาห์เรน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดีนาร์ บาห์เรน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
6,732.00
8,061.00
-
-
5,514.08
8,162.81
-
-
6,120.00
8,838.00
5,376.00
8,139.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีนาร์ บาห์เรน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดีนาร์ บาห์เรน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
67,320.00
80,610.00
-
-
55,140.78
81,628.07
-
-
61,200.00
88,380.00
53,760.00
81,390.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีนาร์ บาห์เรน

ราคาทองวันนี้