แปลงค่าเงินดีนาร์ บาห์เรน BHD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดีนาร์ บาห์เรน
(ซื้อ) เงินดีนาร์ บาห์เรน > บาท
(ขาย) เงินดีนาร์ บาห์เรน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีนาร์ บาห์เรน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
70.70
84.61
-
-
59.10
83.40
-
-
62.25
89.18
53.60
81.15
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดีนาร์ บาห์เรน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดีนาร์ บาห์เรน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดีนาร์ บาห์เรน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดีนาร์ บาห์เรน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดีนาร์ บาห์เรน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดีนาร์ บาห์เรน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
7,070.00
8,461.00
-
-
5,909.90
8,340.00
-
-
6,225.00
8,918.00
5,360.00
8,115.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีนาร์ บาห์เรน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดีนาร์ บาห์เรน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
70,700.00
84,610.00
-
-
59,099.04
83,400.00
-
-
62,250.00
89,180.00
53,600.00
81,150.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีนาร์ บาห์เรน

ราคาทองวันนี้