แปลงค่าเงินดอลลาร์ แคนาดา CAD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ แคนาดา
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ แคนาดา > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ แคนาดา > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ แคนาดา

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
22.71
23.74
22.74
23.81
22.97
23.59
22.67
23.35
22.72
23.64
22.51
23.77
22.70
23.69
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ แคนาดา เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ แคนาดา เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ แคนาดา

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,271.00
2,374.00
2,274.00
2,381.00
2,297.33
2,359.31
2,266.50
2,335.00
2,272.00
2,364.00
2,250.50
2,376.75
2,270.00
2,369.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ แคนาดา

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ แคนาดา

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
22,710.00
23,740.00
22,740.00
23,810.00
22,973.30
23,593.10
22,665.00
23,350.00
22,720.00
23,640.00
22,505.00
23,767.50
22,700.00
23,690.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ แคนาดา

ราคาทองวันนี้