แปลงค่าเงินดอลลาร์ แคนาดา CAD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ แคนาดา
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ แคนาดา
ใช้เงินกี่บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ แคนาดา
ได้เงินกี่บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ แคนาดา

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
26.12
27.15
26.13
27.25
25.17
25.81
26.11
27.22
25.93
27.19
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ แคนาดา เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ แคนาดา เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ แคนาดา

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,612.00
2,715.00
2,613.00
2,725.00
2,516.92
2,580.53
2,610.77
2,721.99
2,592.88
2,718.50
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ แคนาดา

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ แคนาดา

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
26,120.00
27,150.00
26,130.00
27,250.00
25,169.20
25,805.30
26,107.69
27,219.92
25,928.75
27,185.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ แคนาดา

ราคาทองวันนี้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา