แปลงค่าเงินดอลลาร์ แคนาดา CAD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ แคนาดา
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ แคนาดา > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ แคนาดา > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ แคนาดา

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
22.19
23.22
22.34
23.22
22.53
23.14
22.17
23.15
22.15
23.09
21.96
23.21
22.17
23.15
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ แคนาดา เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ แคนาดา เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ แคนาดา

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,219.00
2,322.00
2,234.00
2,322.00
2,253.46
2,313.74
2,217.26
2,314.59
2,215.00
2,309.00
2,195.50
2,320.88
2,217.00
2,315.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ แคนาดา

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ แคนาดา

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
22,190.00
23,220.00
22,340.00
23,220.00
22,534.60
23,137.40
22,172.56
23,145.90
22,150.00
23,090.00
21,955.00
23,208.75
22,170.00
23,150.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ แคนาดา

ราคาทองวันนี้