แปลงค่าเงินฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ CHF เป็น เงินบาท

เงินบาท > ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์
(ซื้อ) เงินฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์
ใช้เงินกี่บาท
(ขาย) เงินฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์
ได้เงินกี่บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
40.86
41.83
40.36
41.83
40.30
41.56
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
4,086.00
4,183.00
4,036.00
4,183.00
4,030.38
4,156.44
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
40,860.00
41,830.00
40,360.00
41,830.00
40,303.79
41,564.41
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

ราคาทองวันนี้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา