แปลงค่าเงินฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ CHF เป็น เงินบาท

เงินบาท > ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์
(ซื้อ) เงินฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์
ใช้เงินกี่บาท
(ขาย) เงินฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์
ได้เงินกี่บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
39.09
40.06
38.69
40.10
37.65
38.46
38.92
40.18
38.74
40.16
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3,909.00
4,006.00
3,869.00
4,010.00
3,764.62
3,845.50
3,891.69
4,017.62
3,874.25
4,015.50
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
39,090.00
40,060.00
38,690.00
40,100.00
37,646.20
38,455.00
38,916.90
40,176.21
38,742.50
40,155.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

ราคาทองวันนี้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา