แปลงค่าเงินฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ CHF เป็น เงินบาท

เงินบาท > ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์
(ซื้อ) เงินฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ > บาท
(ขาย) เงินฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
29.99
30.96
29.67
30.99
30.13
30.88
29.75
30.94
29.85
30.89
29.60
30.91
29.90
31.12
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,999.00
3,096.00
2,967.00
3,099.00
3,013.10
3,087.53
2,975.31
3,094.31
2,985.00
3,089.00
2,960.00
3,091.00
2,990.00
3,112.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
29,990.00
30,960.00
29,670.00
30,990.00
30,131.00
30,875.30
29,753.06
30,943.14
29,850.00
30,890.00
29,600.00
30,910.00
29,900.00
31,120.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

ราคาทองวันนี้