แปลงค่าเงินโครน เดนมาร์ก DKK เป็น เงินบาท

เงินบาท > โครน เดนมาร์ก
(ซื้อ) เงินโครน เดนมาร์ก > บาท
(ขาย) เงินโครน เดนมาร์ก > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน เดนมาร์ก

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
4.50
4.80
4.50
4.82
4.67
4.78
4.49
4.85
4.48
4.83
4.48
4.81
4.49
4.82
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครน เดนมาร์ก เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครน เดนมาร์ก เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครน เดนมาร์ก ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครน เดนมาร์ก ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครน เดนมาร์ก ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 โครน เดนมาร์ก

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
450.00
480.00
450.00
482.00
466.80
478.41
448.66
485.06
448.00
483.00
447.63
481.00
449.00
482.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน เดนมาร์ก

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 โครน เดนมาร์ก

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
4,500.00
4,800.00
4,500.00
4,820.00
4,668.00
4,784.10
4,486.64
4,850.56
4,480.00
4,830.00
4,476.25
4,810.00
4,490.00
4,820.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน เดนมาร์ก

ราคาทองวันนี้