แปลงค่าเงินโครน เดนมาร์ก DKK เป็น เงินบาท

เงินบาท > โครน เดนมาร์ก
(ซื้อ) เงินโครน เดนมาร์ก
ใช้เงินกี่บาท
(ขาย) เงินโครน เดนมาร์ก
ได้เงินกี่บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน เดนมาร์ก

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
4.73
5.03
2.30
5.20
4.92
5.03
4.79
5.16
4.86
5.23
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครน เดนมาร์ก เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครน เดนมาร์ก เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครน เดนมาร์ก ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครน เดนมาร์ก ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครน เดนมาร์ก ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 โครน เดนมาร์ก

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
473.00
503.00
230.00
520.00
492.21
503.30
479.38
515.62
486.25
522.50
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน เดนมาร์ก

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 โครน เดนมาร์ก

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
4,730.00
5,030.00
2,300.00
5,200.00
4,922.10
5,033.00
4,793.77
5,156.23
4,862.50
5,225.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน เดนมาร์ก

ราคาทองวันนี้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา