แปลงค่าเงินโครน เดนมาร์ก DKK เป็น เงินบาท

เงินบาท > โครน เดนมาร์ก
(ซื้อ) เงินโครน เดนมาร์ก > บาท
(ขาย) เงินโครน เดนมาร์ก > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน เดนมาร์ก

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
4.23
4.53
4.23
4.53
4.40
4.51
4.20
4.50
4.20
4.54
4.20
4.53
4.23
4.54
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครน เดนมาร์ก เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครน เดนมาร์ก เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครน เดนมาร์ก ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครน เดนมาร์ก ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครน เดนมาร์ก ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 โครน เดนมาร์ก

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
423.00
453.00
423.00
453.00
440.12
451.29
420.10
450.37
420.00
454.00
419.75
453.00
423.00
454.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน เดนมาร์ก

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 โครน เดนมาร์ก

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
4,230.00
4,530.00
4,230.00
4,530.00
4,401.20
4,512.90
4,200.97
4,503.72
4,200.00
4,540.00
4,197.50
4,530.00
4,230.00
4,540.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน เดนมาร์ก

ราคาทองวันนี้