แปลงค่าเงินรูเปียห์ อินโดนีเซีย IDR เป็น เงินบาท

เงินบาท > รูเปียห์ อินโดนีเซีย
(ซื้อ) เงินรูเปียห์ อินโดนีเซีย > บาท
(ขาย) เงินรูเปียห์ อินโดนีเซีย > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเปียห์ อินโดนีเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
0.0018
0.0022
0.0020
0.0022
0.0018
0.0022
0.0017
0.0024
0.0018
0.0026
-
-
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 รูเปียห์ อินโดนีเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
0.181
0.219
0.200
0.225
0.180
0.219
0.168
0.240
0.180
0.260
-
-
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเปียห์ อินโดนีเซีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 รูเปียห์ อินโดนีเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
1.81
2.19
2.00
2.25
1.80
2.19
1.68
2.40
1.80
2.60
-
-
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเปียห์ อินโดนีเซีย

ราคาทองวันนี้