แปลงค่าเงินรูปี อินเดีย INR เป็น เงินบาท

เงินบาท > รูปี อินเดีย
(ซื้อ) เงินรูปี อินเดีย > บาท
(ขาย) เงินรูปี อินเดีย > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปี อินเดีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
0.3300
0.5600
-
-
0.3654
0.4370
0.3084
0.4100
0.3500
0.5500
-
-
-
-
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน รูปี อินเดีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน รูปี อินเดีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน รูปี อินเดีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน รูปี อินเดีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รูปี อินเดีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 รูปี อินเดีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
33.00
56.00
-
-
36.54
43.70
30.84
41.00
35.00
55.00
-
-
-
-
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปี อินเดีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 รูปี อินเดีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
330.00
560.00
-
-
365.40
437.00
308.36
410.00
350.00
550.00
-
-
-
-
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปี อินเดีย

ราคาทองวันนี้