แปลงค่าเงินดีนาร์ คูเวต KWD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดีนาร์ คูเวต
(ซื้อ) เงินดีนาร์ คูเวต > บาท
(ขาย) เงินดีนาร์ คูเวต > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีนาร์ คูเวต

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55.45
100.05
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดีนาร์ คูเวต เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดีนาร์ คูเวต เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดีนาร์ คูเวต ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดีนาร์ คูเวต ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดีนาร์ คูเวต ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดีนาร์ คูเวต

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,545.00
10,005.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีนาร์ คูเวต

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดีนาร์ คูเวต

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55,450.00
100,050.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีนาร์ คูเวต

ราคาทองวันนี้