แปลงค่าเงินกีบ ลาว LAK เป็น เงินบาท

เงินบาท > กีบ ลาว
(ซื้อ) เงินกีบ ลาว > บาท
(ขาย) เงินกีบ ลาว > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 กีบ ลาว

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
0.0030
0.0033
-
-
-
-
-
-
-
-
0.0025
0.0037
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน กีบ ลาว เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน กีบ ลาว เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน กีบ ลาว ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน กีบ ลาว ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน กีบ ลาว ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 กีบ ลาว

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
0.299
0.332
-
-
-
-
-
-
-
-
0.253
0.374
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 กีบ ลาว

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 กีบ ลาว

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
2.99
3.32
-
-
-
-
-
-
-
-
2.53
3.74
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 กีบ ลาว

ราคาทองวันนี้