แปลงค่าเงินริงกิต มาเลเซีย MYR เป็น เงินบาท

เงินบาท > ริงกิต มาเลเซีย
(ซื้อ) เงินริงกิต มาเลเซีย > บาท
(ขาย) เงินริงกิต มาเลเซีย > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6.71
7.54
6.66
7.40
7.14
7.40
6.69
7.57
-
-
6.61
7.41
6.53
7.44
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ริงกิต มาเลเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ริงกิต มาเลเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ริงกิต มาเลเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ริงกิต มาเลเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ริงกิต มาเลเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
671.00
754.00
666.00
740.00
713.86
739.65
669.26
757.10
-
-
661.00
740.50
653.00
744.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6,710.00
7,540.00
6,660.00
7,400.00
7,138.60
7,396.50
6,692.59
7,570.99
-
-
6,610.00
7,405.00
6,530.00
7,440.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

ราคาทองวันนี้