แปลงค่าเงินริงกิต มาเลเซีย MYR เป็น เงินบาท

เงินบาท > ริงกิต มาเลเซีย
(ซื้อ) เงินริงกิต มาเลเซีย > บาท
(ขาย) เงินริงกิต มาเลเซีย > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6.69
7.52
6.65
7.38
7.13
7.38
6.67
7.55
-
-
6.60
7.42
6.53
7.44
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ริงกิต มาเลเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ริงกิต มาเลเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ริงกิต มาเลเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ริงกิต มาเลเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ริงกิต มาเลเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
669.00
752.00
665.00
738.00
713.15
738.13
667.02
754.69
-
-
660.25
741.88
653.00
744.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6,690.00
7,520.00
6,650.00
7,380.00
7,131.50
7,381.30
6,670.17
7,546.85
-
-
6,602.50
7,418.75
6,530.00
7,440.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

ราคาทองวันนี้