แปลงค่าเงินริงกิต มาเลเซีย MYR เป็น เงินบาท

เงินบาท > ริงกิต มาเลเซีย
(ซื้อ) เงินริงกิต มาเลเซีย > บาท
(ขาย) เงินริงกิต มาเลเซีย > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
7.02
7.85
6.97
7.72
7.42
7.67
6.98
7.57
-
-
6.92
7.74
6.53
7.44
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ริงกิต มาเลเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ริงกิต มาเลเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ริงกิต มาเลเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ริงกิต มาเลเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ริงกิต มาเลเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
702.00
785.00
697.00
772.00
742.13
767.15
698.11
757.00
-
-
691.75
773.75
653.00
744.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
7,020.00
7,850.00
6,970.00
7,720.00
7,421.30
7,671.50
6,981.09
7,570.00
-
-
6,917.50
7,737.50
6,530.00
7,440.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

ราคาทองวันนี้