แปลงค่าเงินริงกิต มาเลเซีย MYR เป็น เงินบาท

เงินบาท > ริงกิต มาเลเซีย
(ซื้อ) เงินริงกิต มาเลเซีย > บาท
(ขาย) เงินริงกิต มาเลเซีย > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6.74
7.57
6.69
7.42
7.18
7.43
6.70
7.55
-
-
6.63
7.45
6.53
7.44
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ริงกิต มาเลเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ริงกิต มาเลเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ริงกิต มาเลเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ริงกิต มาเลเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ริงกิต มาเลเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
674.00
757.00
669.00
742.00
717.62
742.75
669.57
754.54
-
-
663.38
744.75
653.00
744.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6,740.00
7,570.00
6,690.00
7,420.00
7,176.20
7,427.50
6,695.72
7,545.41
-
-
6,633.75
7,447.50
6,530.00
7,440.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

ราคาทองวันนี้