แปลงค่าเงินริงกิต มาเลเซีย MYR เป็น เงินบาท

เงินบาท > ริงกิต มาเลเซีย
(ซื้อ) เงินริงกิต มาเลเซีย
ใช้เงินกี่บาท
(ขาย) เงินริงกิต มาเลเซีย
ได้เงินกี่บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6.96
7.79
6.97
7.75
7.13
7.95
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ริงกิต มาเลเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ริงกิต มาเลเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ริงกิต มาเลเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ริงกิต มาเลเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ริงกิต มาเลเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
696.00
779.00
697.00
775.00
713.33
795.10
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ริงกิต มาเลเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6,960.00
7,790.00
6,970.00
7,750.00
7,133.32
7,950.96
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต มาเลเซีย

ราคาทองวันนี้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา