แปลงค่าเงินโครน นอร์เวย์ NOK เป็น เงินบาท

เงินบาท > โครน นอร์เวย์
(ซื้อ) เงินโครน นอร์เวย์ > บาท
(ขาย) เงินโครน นอร์เวย์ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน นอร์เวย์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3.12
3.44
3.14
3.36
3.25
3.35
3.08
3.34
3.10
3.35
3.07
3.36
3.13
3.36
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครน นอร์เวย์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครน นอร์เวย์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครน นอร์เวย์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครน นอร์เวย์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครน นอร์เวย์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 โครน นอร์เวย์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
312.00
344.00
314.00
336.00
325.20
334.52
307.58
334.04
310.00
335.00
306.50
335.88
313.00
336.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน นอร์เวย์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 โครน นอร์เวย์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3,120.00
3,440.00
3,140.00
3,360.00
3,252.00
3,345.20
3,075.77
3,340.37
3,100.00
3,350.00
3,065.00
3,358.75
3,130.00
3,360.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน นอร์เวย์

ราคาทองวันนี้