แปลงค่าเงินโครน นอร์เวย์ NOK เป็น เงินบาท

เงินบาท > โครน นอร์เวย์
(ซื้อ) เงินโครน นอร์เวย์ > บาท
(ขาย) เงินโครน นอร์เวย์ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน นอร์เวย์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3.08
3.40
3.07
3.32
3.20
3.30
3.05
3.40
3.07
3.32
3.03
3.32
3.09
3.32
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครน นอร์เวย์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครน นอร์เวย์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครน นอร์เวย์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครน นอร์เวย์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครน นอร์เวย์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 โครน นอร์เวย์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
308.00
340.00
307.00
332.00
319.92
329.55
304.83
340.03
307.00
332.00
302.88
332.38
309.00
332.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน นอร์เวย์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 โครน นอร์เวย์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3,080.00
3,400.00
3,070.00
3,320.00
3,199.20
3,295.50
3,048.31
3,400.34
3,070.00
3,320.00
3,028.75
3,323.75
3,090.00
3,320.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน นอร์เวย์

ราคาทองวันนี้