แปลงค่าเงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์ NZD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์ > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
18.82
20.13
18.98
20.16
19.01
19.69
18.95
19.89
18.90
19.88
18.86
20.26
18.86
20.05
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
1,882.00
2,013.00
1,898.00
2,016.00
1,901.12
1,968.74
1,895.21
1,988.91
1,890.00
1,988.00
1,885.88
2,026.13
1,886.00
2,005.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
18,820.00
20,130.00
18,980.00
20,160.00
19,011.20
19,687.40
18,952.07
19,889.13
18,900.00
19,880.00
18,858.75
20,261.25
18,860.00
20,050.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

ราคาทองวันนี้