แปลงค่าเงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์ NZD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์ > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
20.82
22.11
20.84
21.65
20.90
21.57
20.81
21.30
20.93
21.83
20.83
22.00
20.81
22.02
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,082.00
2,211.00
2,084.00
2,165.00
2,089.90
2,156.82
2,080.67
2,130.00
2,093.00
2,183.00
2,082.75
2,199.88
2,081.00
2,202.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
20,820.00
22,110.00
20,840.00
21,650.00
20,899.00
21,568.20
20,806.67
21,300.00
20,930.00
21,830.00
20,827.50
21,998.75
20,810.00
22,020.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

ราคาทองวันนี้