แปลงค่าเงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์ NZD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์ > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
19.17
20.49
19.26
20.04
19.36
20.02
19.32
19.85
19.27
20.26
19.21
20.37
19.22
20.43
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
1,917.00
2,049.00
1,926.00
2,004.00
1,935.98
2,002.45
1,932.46
1,984.68
1,927.00
2,026.00
1,921.38
2,036.75
1,922.00
2,043.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
19,170.00
20,490.00
19,260.00
20,040.00
19,359.80
20,024.50
19,324.64
19,846.82
19,270.00
20,260.00
19,213.75
20,367.50
19,220.00
20,430.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

ราคาทองวันนี้