แปลงค่าเงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์ NZD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์
ใช้เงินกี่บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์
ได้เงินกี่บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
22.03
23.33
21.92
22.95
21.97
23.15
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,203.00
2,333.00
2,192.00
2,295.00
2,196.75
2,314.99
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
22,030.00
23,330.00
21,920.00
22,950.00
21,967.50
23,149.94
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

ราคาทองวันนี้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา