แปลงค่าเงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์ NZD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์
ใช้เงินกี่บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์
ได้เงินกี่บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
20.91
22.21
21.03
22.03
21.13
21.83
20.99
22.17
20.98
22.14
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,091.00
2,221.00
2,103.00
2,203.00
2,113.05
2,182.97
2,098.80
2,217.35
2,097.88
2,214.13
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
20,910.00
22,210.00
21,030.00
22,030.00
21,130.50
21,829.70
20,987.97
22,173.50
20,978.75
22,141.25
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

ราคาทองวันนี้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา