แปลงค่าเงินเรียล โอมาน OMR เป็น เงินบาท

เงินบาท > เรียล โอมาน
(ซื้อ) เงินเรียล โอมาน > บาท
(ขาย) เงินเรียล โอมาน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เรียล โอมาน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
70.05
82.22
-
-
-
-
-
-
61.98
88.03
53.02
79.73
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน เรียล โอมาน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน เรียล โอมาน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน เรียล โอมาน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน เรียล โอมาน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เรียล โอมาน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 เรียล โอมาน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
7,005.00
8,222.00
-
-
-
-
-
-
6,198.00
8,803.00
5,302.00
7,973.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เรียล โอมาน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 เรียล โอมาน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
70,050.00
82,220.00
-
-
-
-
-
-
61,980.00
88,030.00
53,020.00
79,730.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เรียล โอมาน

ราคาทองวันนี้