แปลงค่าเงินเรียล โอมาน OMR เป็น เงินบาท

เงินบาท > เรียล โอมาน
(ซื้อ) เงินเรียล โอมาน > บาท
(ขาย) เงินเรียล โอมาน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เรียล โอมาน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
70.65
82.95
-
-
-
-
-
-
61.38
87.43
53.02
79.73
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน เรียล โอมาน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน เรียล โอมาน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน เรียล โอมาน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน เรียล โอมาน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เรียล โอมาน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 เรียล โอมาน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
7,065.00
8,295.00
-
-
-
-
-
-
6,138.00
8,743.00
5,302.00
7,973.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เรียล โอมาน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 เรียล โอมาน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
70,650.00
82,950.00
-
-
-
-
-
-
61,380.00
87,430.00
53,020.00
79,730.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เรียล โอมาน

ราคาทองวันนี้