แปลงค่าเงินเรียล โอมาน OMR เป็น เงินบาท

เงินบาท > เรียล โอมาน
(ซื้อ) เงินเรียล โอมาน > บาท
(ขาย) เงินเรียล โอมาน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เรียล โอมาน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
67.51
79.31
-
-
-
-
-
-
60.33
86.63
53.58
80.57
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน เรียล โอมาน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน เรียล โอมาน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน เรียล โอมาน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน เรียล โอมาน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เรียล โอมาน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 เรียล โอมาน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
6,751.00
7,931.00
-
-
-
-
-
-
6,033.00
8,663.00
5,358.00
8,057.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เรียล โอมาน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 เรียล โอมาน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
67,510.00
79,310.00
-
-
-
-
-
-
60,330.00
86,630.00
53,580.00
80,570.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เรียล โอมาน

ราคาทองวันนี้