แปลงค่าเงินเปโซ ฟิลิปปินส์ PHP เป็น เงินบาท

เงินบาท > เปโซ ฟิลิปปินส์
(ซื้อ) เงินเปโซ ฟิลิปปินส์
ใช้เงินกี่บาท
(ขาย) เงินเปโซ ฟิลิปปินส์
ได้เงินกี่บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ ฟิลิปปินส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
0.5200
0.6400
0.4812
0.6526
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 เปโซ ฟิลิปปินส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
52.00
64.00
48.12
65.26
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ ฟิลิปปินส์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 เปโซ ฟิลิปปินส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
520.00
640.00
481.18
652.56
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ ฟิลิปปินส์

ราคาทองวันนี้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา