แปลงค่าเงินเปโซ ฟิลิปปินส์ PHP เป็น เงินบาท

เงินบาท > เปโซ ฟิลิปปินส์
(ซื้อ) เงินเปโซ ฟิลิปปินส์ > บาท
(ขาย) เงินเปโซ ฟิลิปปินส์ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ ฟิลิปปินส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
0.5200
0.6600
0.6353
0.6638
0.4365
0.6000
-
0.6500
0.4800
0.7500
0.4200
0.6300
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 เปโซ ฟิลิปปินส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
52.00
66.00
63.53
66.38
43.65
60.00
-
65.00
48.00
75.00
42.00
63.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ ฟิลิปปินส์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 เปโซ ฟิลิปปินส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
520.00
660.00
635.30
663.80
436.53
600.00
-
650.00
480.00
750.00
420.00
630.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ ฟิลิปปินส์

ราคาทองวันนี้