แปลงค่าเงินริยาล กาตาร์ QAR เป็น เงินบาท

เงินบาท > ริยาล กาตาร์
(ซื้อ) เงินริยาล กาตาร์ > บาท
(ขาย) เงินริยาล กาตาร์ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริยาล กาตาร์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
-
8.67
-
-
-
8.55
-
-
-
-
6.40
8.42
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ริยาล กาตาร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ริยาล กาตาร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ริยาล กาตาร์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ริยาล กาตาร์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ริยาล กาตาร์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ริยาล กาตาร์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
-
867.00
-
-
-
855.00
-
-
-
-
640.00
842.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริยาล กาตาร์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ริยาล กาตาร์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
-
8,670.00
-
-
-
8,550.00
-
-
-
-
6,400.00
8,420.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริยาล กาตาร์

ราคาทองวันนี้