แปลงค่าเงินรูเบิล รัสเซีย RUB เป็น เงินบาท

เงินบาท > รูเบิล รัสเซีย
(ซื้อ) เงินรูเบิล รัสเซีย > บาท
(ขาย) เงินรูเบิล รัสเซีย > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเบิล รัสเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
0.3400
0.4800
-
-
0.2925
0.4800
0.3000
0.5200
0.3100
0.6200
0.3700
0.5200
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน รูเบิล รัสเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน รูเบิล รัสเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน รูเบิล รัสเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน รูเบิล รัสเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รูเบิล รัสเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 รูเบิล รัสเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
34.00
48.00
-
-
29.25
48.00
30.00
52.00
31.00
62.00
37.00
52.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเบิล รัสเซีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 รูเบิล รัสเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
340.00
480.00
-
-
292.51
479.96
300.00
520.00
310.00
620.00
370.00
520.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเบิล รัสเซีย

ราคาทองวันนี้