แปลงค่าเงินรูเบิล รัสเซีย RUB เป็น เงินบาท

เงินบาท > รูเบิล รัสเซีย
(ซื้อ) เงินรูเบิล รัสเซีย > บาท
(ขาย) เงินรูเบิล รัสเซีย > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเบิล รัสเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
0.3500
0.4800
-
-
0.3142
0.6313
0.3100
0.5400
0.3500
0.6700
0.3600
0.5100
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน รูเบิล รัสเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน รูเบิล รัสเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน รูเบิล รัสเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน รูเบิล รัสเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รูเบิล รัสเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 รูเบิล รัสเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
35.00
48.00
-
-
31.42
63.13
31.00
54.00
35.00
67.00
36.00
51.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเบิล รัสเซีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 รูเบิล รัสเซีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
350.00
480.00
-
-
314.18
631.25
310.00
540.00
350.00
670.00
360.00
510.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเบิล รัสเซีย

ราคาทองวันนี้