แปลงค่าเงินริยาล ซาอุดิอาระเบีย SAR เป็น เงินบาท

เงินบาท > ริยาล ซาอุดิอาระเบีย
(ซื้อ) เงินริยาล ซาอุดิอาระเบีย > บาท
(ขาย) เงินริยาล ซาอุดิอาระเบีย > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริยาล ซาอุดิอาระเบีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6.52
8.70
6.70
8.11
-
-
6.36
8.71
-
-
6.70
9.10
6.35
8.74
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ริยาล ซาอุดิอาระเบีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ริยาล ซาอุดิอาระเบีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ริยาล ซาอุดิอาระเบีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ริยาล ซาอุดิอาระเบีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ริยาล ซาอุดิอาระเบีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ริยาล ซาอุดิอาระเบีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
652.00
870.00
670.00
811.00
-
-
636.10
870.88
-
-
670.00
910.00
635.00
874.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริยาล ซาอุดิอาระเบีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ริยาล ซาอุดิอาระเบีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6,520.00
8,700.00
6,700.00
8,110.00
-
-
6,361.04
8,708.84
-
-
6,700.00
9,100.00
6,350.00
8,740.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริยาล ซาอุดิอาระเบีย

ราคาทองวันนี้