แปลงค่าเงินริยาล ซาอุดิอาระเบีย SAR เป็น เงินบาท

เงินบาท > ริยาล ซาอุดิอาระเบีย
(ซื้อ) เงินริยาล ซาอุดิอาระเบีย > บาท
(ขาย) เงินริยาล ซาอุดิอาระเบีย > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริยาล ซาอุดิอาระเบีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6.93
9.11
7.03
8.50
-
-
6.76
8.40
-
-
7.05
9.40
6.33
8.71
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ริยาล ซาอุดิอาระเบีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ริยาล ซาอุดิอาระเบีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ริยาล ซาอุดิอาระเบีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ริยาล ซาอุดิอาระเบีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ริยาล ซาอุดิอาระเบีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ริยาล ซาอุดิอาระเบีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
693.00
911.00
703.00
850.00
-
-
676.46
840.00
-
-
705.00
940.00
633.00
871.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริยาล ซาอุดิอาระเบีย

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ริยาล ซาอุดิอาระเบีย

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6,930.00
9,110.00
7,030.00
8,500.00
-
-
6,764.55
8,400.00
-
-
7,050.00
9,400.00
6,330.00
8,710.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริยาล ซาอุดิอาระเบีย

ราคาทองวันนี้