แปลงค่าเงินโครนา สวีเดน SEK เป็น เงินบาท

เงินบาท > โครนา สวีเดน
(ซื้อ) เงินโครนา สวีเดน
ใช้เงินกี่บาท
(ขาย) เงินโครนา สวีเดน
ได้เงินกี่บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนา สวีเดน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2.00
3.31
0.9000
2.50
3.03
3.56
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครนา สวีเดน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครนา สวีเดน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครนา สวีเดน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครนา สวีเดน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครนา สวีเดน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 โครนา สวีเดน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
200.00
331.00
90.00
250.00
302.54
356.14
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนา สวีเดน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 โครนา สวีเดน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,000.00
3,310.00
900.00
2,500.00
3,025.42
3,561.40
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนา สวีเดน

ราคาทองวันนี้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา