แปลงค่าเงินดอง เวียดนาม VND เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอง เวียดนาม
(ซื้อ) เงินดอง เวียดนาม
ใช้เงินกี่บาท
(ขาย) เงินดอง เวียดนาม
ได้เงินกี่บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอง เวียดนาม

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
0.0012
0.0016
-
-
0.0011
0.0017
0.0010
0.0018
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอง เวียดนาม เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอง เวียดนาม เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอง เวียดนาม ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอง เวียดนาม ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอง เวียดนาม ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอง เวียดนาม

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
0.123
0.156
-
-
0.111
0.165
0.100
0.180
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอง เวียดนาม

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอง เวียดนาม

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
1.23
1.56
-
-
1.11
1.65
1.00
1.80
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอง เวียดนาม

ราคาทองวันนี้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา