แปลงค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ บรูไน
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ บรูไน
ใช้เงินกี่บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ บรูไน
ได้เงินกี่บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ บรูไน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
25.49
26.73
25.34
26.59
25.11
25.96
25.34
26.59
25.27
26.47
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ บรูไน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,549.00
2,673.00
2,534.00
2,659.00
2,510.87
2,595.63
2,534.18
2,658.51
2,527.00
2,647.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ บรูไน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ บรูไน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
25,490.00
26,730.00
25,340.00
26,590.00
25,108.70
25,956.30
25,341.78
26,585.06
25,270.00
26,470.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ บรูไน

ราคาทองวันนี้

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา