แปลงค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ บรูไน
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ บรูไน > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ บรูไน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ บรูไน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
21.73
22.97
21.69
22.71
22.18
23.02
21.88
22.55
-
-
21.60
22.95
21.31
22.32
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ บรูไน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,173.00
2,297.00
2,169.00
2,271.00
2,218.22
2,301.64
2,187.96
2,254.83
-
-
2,160.00
2,295.00
2,131.00
2,232.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ บรูไน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ บรูไน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
21,730.00
22,970.00
21,690.00
22,710.00
22,182.20
23,016.40
21,879.55
22,548.33
-
-
21,600.00
22,950.00
21,310.00
22,320.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ บรูไน

ราคาทองวันนี้