แปลงค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ บรูไน
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ บรูไน > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ บรูไน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ บรูไน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
21.30
22.54
21.28
22.28
21.78
22.59
21.46
22.70
-
-
21.35
22.70
21.31
22.32
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ บรูไน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,130.00
2,254.00
2,128.00
2,228.00
2,178.38
2,259.15
2,145.62
2,269.51
-
-
2,135.00
2,270.00
2,131.00
2,232.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ บรูไน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ บรูไน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
21,300.00
22,540.00
21,280.00
22,280.00
21,783.80
22,591.50
21,456.20
22,695.14
-
-
21,350.00
22,700.00
21,310.00
22,320.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ บรูไน

ราคาทองวันนี้