อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย วันนี้

สกุลเงิน
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
36.2707
37.1314