อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
20 ต.ค. 20
22.55
23.39
19 ต.ค. 20
22.53
23.37
16 ต.ค. 20
22.48
23.31
15 ต.ค. 20
22.50
23.34
14 ต.ค. 20
22.49
23.33
12 ต.ค. 20
22.50
23.34
9 ต.ค. 20
22.48
23.32
8 ต.ค. 20
22.51
23.35
7 ต.ค. 20
22.54
23.38
6 ต.ค. 20
22.53
23.37
5 ต.ค. 20
22.67
23.50
2 ต.ค. 20
22.69
23.53
1 ต.ค. 20
22.70
23.55
30 ก.ย. 20
22.66
23.51
29 ก.ย. 20
22.64
23.49
28 ก.ย. 20
22.54
23.41
25 ก.ย. 20
22.46
23.31
24 ก.ย. 20
22.54
23.37
23 ก.ย. 20
22.56
23.40
22 ก.ย. 20
22.54
23.40
21 ก.ย. 20
22.42
23.27
18 ก.ย. 20
22.47
23.32
17 ก.ย. 20
22.45
23.29
16 ก.ย. 20
22.46
23.29
15 ก.ย. 20
22.47
23.30
14 ก.ย. 20
22.41
23.25
11 ก.ย. 20
22.43
23.26
10 ก.ย. 20
22.41
23.24
9 ก.ย. 20
22.43
23.27
8 ก.ย. 20
22.50
23.33

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง