อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
10 ก.ค. 20
22.02
22.85
9 ก.ค. 20
21.88
22.72
8 ก.ค. 20
21.96
22.79
7 ก.ค. 20
21.82
22.66
3 ก.ค. 20
21.84
22.66
2 ก.ค. 20
21.83
22.64
1 ก.ค. 20
21.74
22.57
30 มิ.ย. 20
21.70
22.51
29 มิ.ย. 20
21.73
22.54
26 มิ.ย. 20
21.75
22.57
25 มิ.ย. 20
21.73
22.56
24 มิ.ย. 20
21.76
22.60
23 มิ.ย. 20
21.78
22.61
22 มิ.ย. 20
21.73
22.55
19 มิ.ย. 20
21.79
22.63
18 มิ.ย. 20
21.89
22.71
17 มิ.ย. 20
21.89
22.72
16 มิ.ย. 20
21.88
22.72
15 มิ.ย. 20
21.77
22.59
12 มิ.ย. 20
21.85
22.69
11 มิ.ย. 20
21.87
22.72
10 มิ.ย. 20
22.03
22.87
9 มิ.ย. 20
22.10
22.94
8 มิ.ย. 20
22.14
22.96
5 มิ.ย. 20
22.12
22.94
4 มิ.ย. 20
22.12
22.95
2 มิ.ย. 20
21.98
22.84
1 มิ.ย. 20
22.07
22.92
29 พ.ค. 20
22.03
22.86
28 พ.ค. 20
21.99
22.82

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง