อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
13 ธ.ค. 19
21.82
22.68
12 ธ.ค. 19
21.77
22.61
11 ธ.ค. 19
21.81
22.64
9 ธ.ค. 19
21.78
22.66
6 ธ.ค. 19
21.85
22.66
4 ธ.ค. 19
21.73
22.56
3 ธ.ค. 19
21.63
22.51
2 ธ.ค. 19
21.64
22.44
29 พ.ย. 19
21.63
22.47
28 พ.ย. 19
21.64
22.49
27 พ.ย. 19
21.68
22.48
26 พ.ย. 19
21.68
22.48
25 พ.ย. 19
21.68
22.49
22 พ.ย. 19
21.68
22.52
21 พ.ย. 19
21.62
22.51
20 พ.ย. 19
21.71
22.51
19 พ.ย. 19
21.65
22.53
18 พ.ย. 19
21.77
22.58
15 พ.ย. 19
21.73
22.54
14 พ.ย. 19
21.70
22.54
13 พ.ย. 19
21.78
22.59
12 พ.ย. 19
21.77
22.66
11 พ.ย. 19
21.85
22.66
8 พ.ย. 19
21.93
22.76
7 พ.ย. 19
21.84
22.68
6 พ.ย. 19
21.78
22.62
5 พ.ย. 19
21.77
22.58
4 พ.ย. 19
21.70
22.59
1 พ.ย. 19
21.70
22.54
31 ต.ค. 19
21.72
22.55

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง