อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ CHF ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
22 ต.ค. 20
34.00
34.85
21 ต.ค. 20
34.00
34.83
20 ต.ค. 20
33.86
34.68
19 ต.ค. 20
33.63
34.45
16 ต.ค. 20
33.64
34.47
15 ต.ค. 20
33.71
34.51
14 ต.ค. 20
33.64
34.48
12 ต.ค. 20
33.71
34.52
9 ต.ค. 20
33.53
34.36
8 ต.ค. 20
33.59
34.41
7 ต.ค. 20
33.65
34.47
6 ต.ค. 20
33.70
34.53
5 ต.ค. 20
33.88
34.72
2 ต.ค. 20
33.89
34.72
1 ต.ค. 20
33.88
34.71
30 ก.ย. 20
33.94
34.75
29 ก.ย. 20
33.82
34.65
28 ก.ย. 20
33.64
34.46
25 ก.ย. 20
33.57
34.38
24 ก.ย. 20
33.77
34.60
23 ก.ย. 20
33.69
34.52
22 ก.ย. 20
33.85
34.65
21 ก.ย. 20
33.64
34.47
18 ก.ย. 20
33.80
34.63
17 ก.ย. 20
33.75
34.54
16 ก.ย. 20
33.86
34.70
15 ก.ย. 20
33.96
34.80
14 ก.ย. 20
33.96
34.79
11 ก.ย. 20
33.95
34.79
10 ก.ย. 20
33.87
34.70

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง