อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินยูโร EUR ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
9 ก.ย. 20
36.45
37.34
8 ก.ย. 20
36.57
37.45
3 ก.ย. 20
36.55
37.41
2 ก.ย. 20
36.66
37.53
1 ก.ย. 20
36.65
37.50
31 ส.ค. 20
36.51
37.38
28 ส.ค. 20
36.49
37.37
27 ส.ค. 20
36.48
37.37
26 ส.ค. 20
36.62
37.50
25 ส.ค. 20
36.66
37.53
24 ส.ค. 20
36.74
37.60
21 ส.ค. 20
36.80
37.68
20 ส.ค. 20
36.67
37.53
19 ส.ค. 20
36.73
37.60
18 ส.ค. 20
36.56
37.41
17 ส.ค. 20
36.41
37.26
14 ส.ค. 20
36.18
37.04
13 ส.ค. 20
36.18
37.04
11 ส.ค. 20
36.02
36.90
10 ส.ค. 20
36.26
37.12
7 ส.ค. 20
36.44
37.30
6 ส.ค. 20
36.36
37.22
5 ส.ค. 20
36.15
37.01
4 ส.ค. 20
36.13
37.00
3 ส.ค. 20
36.24
37.11
31 ก.ค. 20
36.63
37.50
30 ก.ค. 20
36.47
37.35
29 ก.ค. 20
36.44
37.30
24 ก.ค. 20
36.33
37.21
23 ก.ค. 20
36.12
36.98

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง