อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินปอนด์ อังกฤษ GBP ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
22 ต.ค. 20
40.45
41.47
21 ต.ค. 20
39.94
40.96
20 ต.ค. 20
39.86
40.88
19 ต.ค. 20
39.79
40.81
16 ต.ค. 20
39.69
40.70
15 ต.ค. 20
40.01
41.00
14 ต.ค. 20
39.77
40.79
12 ต.ค. 20
39.95
40.96
9 ต.ค. 20
39.75
40.77
8 ต.ค. 20
39.78
40.80
7 ต.ค. 20
39.78
40.80
6 ต.ค. 20
40.01
41.03
5 ต.ค. 20
40.19
41.22
2 ต.ค. 20
40.09
41.12
1 ต.ค. 20
40.29
41.29
30 ก.ย. 20
40.10
41.12
29 ก.ย. 20
40.14
41.17
28 ก.ย. 20
39.86
40.87
25 ก.ย. 20
39.65
40.66
24 ก.ย. 20
39.61
40.63
23 ก.ย. 20
39.43
40.46
22 ก.ย. 20
39.62
40.62
21 ก.ย. 20
39.59
40.61
18 ก.ย. 20
39.80
40.80
17 ก.ย. 20
39.75
40.73
16 ก.ย. 20
39.63
40.65
15 ก.ย. 20
39.54
40.55
14 ก.ย. 20
39.52
40.54
11 ก.ย. 20
39.53
40.57
10 ก.ย. 20
40.07
41.08

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง