อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินรูเปียห์ อินโดนีเซีย IDR ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
20 ต.ค. 20
0.0020
0.0022
19 ต.ค. 20
0.0020
0.0022
16 ต.ค. 20
0.0020
0.0022
15 ต.ค. 20
0.0020
0.0022
14 ต.ค. 20
0.0020
0.0022
12 ต.ค. 20
0.0020
0.0022
9 ต.ค. 20
0.0020
0.0022
8 ต.ค. 20
0.0020
0.0022
7 ต.ค. 20
0.0020
0.0022
6 ต.ค. 20
0.0020
0.0022
5 ต.ค. 20
0.0020
0.0022
2 ต.ค. 20
0.0020
0.0022
1 ต.ค. 20
0.0020
0.0022
30 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
29 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
28 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
25 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
24 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
23 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
22 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
21 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
18 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
17 ก.ย. 20
0.0019
0.0022
16 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
15 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
14 ก.ย. 20
0.0019
0.0022
11 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
10 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
9 ก.ย. 20
0.0020
0.0022
8 ก.ย. 20
0.0020
0.0022

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง