อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินรูปี อินเดีย INR ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
22 ต.ค. 20
0.3760
0.4519
21 ต.ค. 20
0.3767
0.4533
20 ต.ค. 20
0.3838
0.4515
19 ต.ค. 20
0.3843
0.4488
16 ต.ค. 20
0.3804
0.4511
15 ต.ค. 20
0.3776
0.4531
14 ต.ค. 20
0.3750
0.4543
12 ต.ค. 20
0.3753
0.4541
9 ต.ค. 20
0.3781
0.4535
8 ต.ค. 20
0.3785
0.4554
7 ต.ค. 20
0.3750
0.4582
6 ต.ค. 20
0.3807
0.4538
5 ต.ค. 20
0.3818
0.4599
2 ต.ค. 20
0.3769
0.4569
1 ต.ค. 20
0.3812
0.4569
30 ก.ย. 20
0.3798
0.4574
29 ก.ย. 20
0.3794
0.4608
28 ก.ย. 20
0.3790
0.4586
25 ก.ย. 20
0.3802
0.4589
24 ก.ย. 20
0.3801
0.4603
23 ก.ย. 20
0.3817
0.4570
22 ก.ย. 20
0.3765
0.4596
21 ก.ย. 20
0.3715
0.4536
18 ก.ย. 20
0.3772
0.4539
17 ก.ย. 20
0.3744
0.4522
16 ก.ย. 20
0.3772
0.4518
15 ก.ย. 20
0.3819
0.4548
14 ก.ย. 20
0.3801
0.4561
11 ก.ย. 20
0.3872
0.4533
10 ก.ย. 20
0.3804
0.4569

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง