อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเยน ญี่ปุ่น JPY ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
22 ต.ค. 20
0.2939
0.3026
21 ต.ค. 20
0.2918
0.3005
20 ต.ค. 20
0.2914
0.2999
19 ต.ค. 20
0.2914
0.3001
16 ต.ค. 20
0.2917
0.3003
15 ต.ค. 20
0.2919
0.3001
14 ต.ค. 20
0.2914
0.3001
12 ต.ค. 20
0.2900
0.2985
9 ต.ค. 20
0.2894
0.2981
8 ต.ค. 20
0.2898
0.2985
7 ต.ค. 20
0.2915
0.3002
6 ต.ค. 20
0.2911
0.2999
5 ต.ค. 20
0.2938
0.3026
2 ต.ค. 20
0.2950
0.3036
1 ต.ค. 20
0.2949
0.3035
30 ก.ย. 20
0.2951
0.3037
29 ก.ย. 20
0.2955
0.3044
28 ก.ย. 20
0.2958
0.3045
25 ก.ย. 20
0.2944
0.3031
24 ก.ย. 20
0.2951
0.3039
23 ก.ย. 20
0.2946
0.3032
22 ก.ย. 20
0.2955
0.3042
21 ก.ย. 20
0.2928
0.3017
18 ก.ย. 20
0.2924
0.3012
17 ก.ย. 20
0.2924
0.3007
16 ก.ย. 20
0.2914
0.3001
15 ก.ย. 20
0.2910
0.2996
14 ก.ย. 20
0.2903
0.2988
11 ก.ย. 20
0.2903
0.2989
10 ก.ย. 20
0.2901
0.2987

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง