อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเปโซ ฟิลิปปินส์ PHP ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
22 ต.ค. 20
0.6274
0.6564
21 ต.ค. 20
0.6267
0.6560
20 ต.ค. 20
0.6276
0.6561
19 ต.ค. 20
0.6260
0.6551
16 ต.ค. 20
0.6255
0.6542
15 ต.ค. 20
0.6260
0.6540
14 ต.ค. 20
0.6261
0.6548
12 ต.ค. 20
0.6265
0.6557
9 ต.ค. 20
0.6281
0.6569
8 ต.ค. 20
0.6288
0.6580
7 ต.ค. 20
0.6309
0.6595
6 ต.ค. 20
0.6307
0.6590
5 ต.ค. 20
0.6339
0.6633
2 ต.ค. 20
0.6358
0.6652
1 ต.ค. 20
0.6363
0.6649
30 ก.ย. 20
0.6377
0.6667
29 ก.ย. 20
0.6378
0.6667
28 ก.ย. 20
0.6376
0.6665
25 ก.ย. 20
0.6353
0.6638
24 ก.ย. 20
0.6338
0.6638
23 ก.ย. 20
0.6317
0.6612
22 ก.ย. 20
0.6317
0.6605
21 ก.ย. 20
0.6238
0.6545
18 ก.ย. 20
0.6275
0.6557
17 ก.ย. 20
0.6275
0.6563
16 ก.ย. 20
0.6280
0.6571
15 ก.ย. 20
0.6289
0.6579
14 ก.ย. 20
0.6284
0.6574
11 ก.ย. 20
0.6287
0.6572
10 ก.ย. 20
0.6279
0.6564

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง