อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ SGD ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
14 ก.ค. 20
22.26
22.90
13 ก.ค. 20
22.18
22.82
10 ก.ค. 20
22.12
22.73
9 ก.ค. 20
22.05
22.68
8 ก.ค. 20
22.07
22.70
7 ก.ค. 20
21.98
22.61
3 ก.ค. 20
21.95
22.59
2 ก.ค. 20
21.94
22.57
1 ก.ค. 20
21.86
22.50
30 มิ.ย. 20
21.81
22.44
29 มิ.ย. 20
21.84
22.47
26 มิ.ย. 20
21.86
22.50
25 มิ.ย. 20
21.84
22.47
24 มิ.ย. 20
21.88
22.52
23 มิ.ย. 20
21.89
22.51
22 มิ.ย. 20
21.85
22.48
19 มิ.ย. 20
21.91
22.54
18 มิ.ย. 20
22.00
22.63
17 มิ.ย. 20
22.00
22.63
16 มิ.ย. 20
22.00
22.63
15 มิ.ย. 20
21.89
22.52
12 มิ.ย. 20
21.97
22.61
11 มิ.ย. 20
21.99
22.63
10 มิ.ย. 20
22.15
22.79
9 มิ.ย. 20
22.23
22.84
8 มิ.ย. 20
22.25
22.89
5 มิ.ย. 20
22.23
22.86
4 มิ.ย. 20
22.24
22.87
2 มิ.ย. 20
22.13
22.75
1 มิ.ย. 20
22.20
22.82

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง