อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ USD 50-100 ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
22 ต.ค. 20
-
-
21 ต.ค. 20
-
-
20 ต.ค. 20
-
-
19 ต.ค. 20
-
-
16 ต.ค. 20
-
-
15 ต.ค. 20
-
-
14 ต.ค. 20
-
-
12 ต.ค. 20
-
-
9 ต.ค. 20
-
-
8 ต.ค. 20
-
-
7 ต.ค. 20
-
-
6 ต.ค. 20
-
-
5 ต.ค. 20
-
-
2 ต.ค. 20
-
-
1 ต.ค. 20
-
-
30 ก.ย. 20
-
-
29 ก.ย. 20
-
-
28 ก.ย. 20
-
-
25 ก.ย. 20
-
-
24 ก.ย. 20
-
-
23 ก.ย. 20
-
-
22 ก.ย. 20
-
-
21 ก.ย. 20
-
-
18 ก.ย. 20
-
-
17 ก.ย. 20
-
-
16 ก.ย. 20
-
-
15 ก.ย. 20
-
-
14 ก.ย. 20
-
-
11 ก.ย. 20
-
-
10 ก.ย. 20
-
-

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง