อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND ธนาคารกสิกรไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
6 ธ.ค. 19
21.54
22.78
4 ธ.ค. 19
21.46
22.70
3 ธ.ค. 19
21.41
22.65
2 ธ.ค. 19
21.37
22.61
29 พ.ย. 19
21.37
22.61
28 พ.ย. 19
21.38
22.62
27 พ.ย. 19
21.38
22.62
26 พ.ย. 19
21.37
22.61
25 พ.ย. 19
21.39
22.63
22 พ.ย. 19
21.40
22.64
21 พ.ย. 19
21.40
22.64
20 พ.ย. 19
21.41
22.64
19 พ.ย. 19
21.43
22.67
18 พ.ย. 19
21.48
22.72
15 พ.ย. 19
21.44
22.68
14 พ.ย. 19
21.41
22.65
13 พ.ย. 19
21.46
22.70
12 พ.ย. 19
21.55
22.79
11 พ.ย. 19
21.53
22.78
8 พ.ย. 19
21.58
22.82
7 พ.ย. 19
21.60
22.84
6 พ.ย. 19
21.54
22.79
5 พ.ย. 19
21.50
22.74
4 พ.ย. 19
21.49
22.74
1 พ.ย. 19
21.47
22.70
31 ต.ค. 19
21.41
22.65
30 ต.ค. 19
21.43
22.68
29 ต.ค. 19
21.41
22.66
28 ต.ค. 19
21.42
22.66
25 ต.ค. 19
21.38
22.62

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกสิกรไทย ย้อนหลัง