อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND ธนาคารกสิกรไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
7 ก.ค. 20
21.65
22.44
3 ก.ค. 20
21.54
22.35
2 ก.ค. 20
21.56
22.33
1 ก.ค. 20
21.44
22.33
30 มิ.ย. 20
21.38
22.35
29 มิ.ย. 20
21.43
22.34
26 มิ.ย. 20
21.45
22.40
25 มิ.ย. 20
21.46
22.40
24 มิ.ย. 20
21.43
22.40
23 มิ.ย. 20
21.50
22.40
22 มิ.ย. 20
21.44
22.40
19 มิ.ย. 20
21.49
22.40
18 มิ.ย. 20
21.58
22.38
17 มิ.ย. 20
21.62
22.40
16 มิ.ย. 20
21.58
22.10
15 มิ.ย. 20
21.51
22.42
12 มิ.ย. 20
21.54
22.42
11 มิ.ย. 20
21.53
22.43
10 มิ.ย. 20
21.72
22.55
9 มิ.ย. 20
21.75
22.96
8 มิ.ย. 20
21.85
23.00
5 มิ.ย. 20
21.87
23.00
4 มิ.ย. 20
21.79
23.00
2 มิ.ย. 20
21.77
23.10
1 มิ.ย. 20
21.73
22.92
29 พ.ค. 20
21.77
23.00
28 พ.ค. 20
21.68
23.00
27 พ.ค. 20
21.71
23.00
26 พ.ค. 20
21.72
23.03
25 พ.ค. 20
21.68
23.00

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกสิกรไทย ย้อนหลัง