อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน ธนาคารกรุงไทย วันนี้

สกุลเงิน
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
36.28
37.31
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย