อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ AED ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
13 พ.ย. 19
6.69
8.46
12 พ.ย. 19
6.72
8.48
11 พ.ย. 19
6.72
8.49
8 พ.ย. 19
6.73
8.50
7 พ.ย. 19
6.72
8.49
6 พ.ย. 19
6.70
8.47
5 พ.ย. 19
6.68
8.44
4 พ.ย. 19
6.68
8.44
1 พ.ย. 19
6.67
8.44
31 ต.ค. 19
6.67
8.44
30 ต.ค. 19
6.69
8.45
29 ต.ค. 19
6.68
8.45
28 ต.ค. 19
6.68
8.45
25 ต.ค. 19
6.67
8.44
24 ต.ค. 19
6.70
8.46
22 ต.ค. 19
6.71
8.48
21 ต.ค. 19
6.69
8.46
18 ต.ค. 19
6.70
8.47
17 ต.ค. 19
6.71
8.48
16 ต.ค. 19
6.74
8.51
15 ต.ค. 19
6.73
8.50
11 ต.ค. 19
6.73
8.50
10 ต.ค. 19
6.74
8.51
9 ต.ค. 19
6.71
8.48
8 ต.ค. 19
6.73
8.50
7 ต.ค. 19
6.75
8.52
4 ต.ค. 19
6.74
8.51
3 ต.ค. 19
6.78
8.54
2 ต.ค. 19
6.80
8.57
1 ต.ค. 19
6.81
8.58

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง