อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
1 เม.ย. 20
-
-
31 มี.ค. 20
-
-
30 มี.ค. 20
-
-
27 มี.ค. 20
-
-
26 มี.ค. 20
-
-
25 มี.ค. 20
-
-
24 มี.ค. 20
-
-
23 มี.ค. 20
-
-
20 มี.ค. 20
-
-
19 มี.ค. 20
-
-
18 มี.ค. 20
-
-
17 มี.ค. 20
-
-
16 มี.ค. 20
-
-
13 มี.ค. 20
-
-
12 มี.ค. 20
-
-
11 มี.ค. 20
-
-
10 มี.ค. 20
-
-
9 มี.ค. 20
-
-
6 มี.ค. 20
-
-
5 มี.ค. 20
-
-
4 มี.ค. 20
-
-
3 มี.ค. 20
-
-
2 มี.ค. 20
-
-
28 ก.พ. 20
-
-
27 ก.พ. 20
-
-
26 ก.พ. 20
-
-
25 ก.พ. 20
-
-
24 ก.พ. 20
-
-
21 ก.พ. 20
-
-
20 ก.พ. 20
-
-

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง