อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ แคนาดา CAD ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
26 พ.ค. 20
22.24
23.19
25 พ.ค. 20
22.21
23.16
22 พ.ค. 20
22.08
23.03
21 พ.ค. 20
22.21
23.16
20 พ.ค. 20
22.19
23.14
19 พ.ค. 20
22.25
23.20
18 พ.ค. 20
22.10
23.05
15 พ.ค. 20
22.17
23.12
14 พ.ค. 20
22.10
23.04
13 พ.ค. 20
22.16
23.11
12 พ.ค. 20
22.27
23.22
11 พ.ค. 20
22.37
23.32
8 พ.ค. 20
22.46
23.40
7 พ.ค. 20
22.33
23.28
5 พ.ค. 20
22.34
23.29
30 เม.ย. 20
22.65
23.59
29 เม.ย. 20
22.58
23.53
28 เม.ย. 20
22.49
23.44
27 เม.ย. 20
22.47
23.42
24 เม.ย. 20
22.35
23.30
23 เม.ย. 20
22.18
23.12
22 เม.ย. 20
22.22
23.17
21 เม.ย. 20
22.19
23.14
20 เม.ย. 20
22.42
23.37
17 เม.ย. 20
22.45
23.40
16 เม.ย. 20
22.50
23.45
15 เม.ย. 20
22.62
23.57
14 เม.ย. 20
22.88
23.83
13 เม.ย. 20
22.75
23.71
10 เม.ย. 20
22.75
23.70

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ แคนาดา เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ แคนาดา เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง