อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหยวน จีน CNY ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
10 ก.ค. 20
4.21
4.54
9 ก.ค. 20
4.21
4.54
8 ก.ค. 20
4.20
4.53
7 ก.ค. 20
4.19
4.52
3 ก.ค. 20
4.14
4.48
2 ก.ค. 20
4.14
4.47
1 ก.ค. 20
4.13
4.46
30 มิ.ย. 20
4.11
4.44
29 มิ.ย. 20
4.11
4.44
26 มิ.ย. 20
4.11
4.44
25 มิ.ย. 20
4.11
4.44
24 มิ.ย. 20
4.10
4.43
23 มิ.ย. 20
4.13
4.46
22 มิ.ย. 20
4.12
4.45
19 มิ.ย. 20
4.13
4.46
18 มิ.ย. 20
4.14
4.47
17 มิ.ย. 20
4.15
4.48
16 มิ.ย. 20
4.13
4.46
15 มิ.ย. 20
4.13
4.46
12 มิ.ย. 20
4.12
4.45
11 มิ.ย. 20
4.12
4.45
10 มิ.ย. 20
4.15
4.48
9 มิ.ย. 20
4.17
4.50
8 มิ.ย. 20
4.19
4.52
5 มิ.ย. 20
4.18
4.52
4 มิ.ย. 20
4.18
4.51
2 มิ.ย. 20
4.18
4.51
1 มิ.ย. 20
4.19
4.52
29 พ.ค. 20
4.20
4.53
28 พ.ค. 20
4.20
4.53

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน หยวน จีน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน หยวน จีน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน หยวน จีน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน หยวน จีน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หยวน จีน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง