อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินโครน เดนมาร์ก DKK ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
10 ก.ค. 20
4.48
4.83
9 ก.ค. 20
4.48
4.83
8 ก.ค. 20
4.47
4.82
7 ก.ค. 20
4.47
4.81
3 ก.ค. 20
4.43
4.78
2 ก.ค. 20
4.45
4.80
1 ก.ค. 20
4.40
4.75
30 มิ.ย. 20
4.39
4.74
29 มิ.ย. 20
4.40
4.75
26 มิ.ย. 20
4.40
4.75
25 มิ.ย. 20
4.40
4.75
24 มิ.ย. 20
4.41
4.76
23 มิ.ย. 20
4.43
4.78
22 มิ.ย. 20
4.41
4.76
19 มิ.ย. 20
4.40
4.75
18 มิ.ย. 20
4.43
4.78
17 มิ.ย. 20
4.45
4.80
16 มิ.ย. 20
4.46
4.81
15 มิ.ย. 20
4.43
4.78
12 มิ.ย. 20
4.44
4.79
11 มิ.ย. 20
4.47
4.82
10 มิ.ย. 20
4.49
4.84
9 มิ.ย. 20
4.48
4.83
8 มิ.ย. 20
4.51
4.85
5 มิ.ย. 20
4.53
4.88
4 มิ.ย. 20
4.49
4.84
2 มิ.ย. 20
4.46
4.82
1 มิ.ย. 20
4.48
4.83
29 พ.ค. 20
4.48
4.83
28 พ.ค. 20
4.44
4.79

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครน เดนมาร์ก เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครน เดนมาร์ก เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครน เดนมาร์ก ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครน เดนมาร์ก ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครน เดนมาร์ก ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง