อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินปอนด์ อังกฤษ GBP ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
10 ก.ค. 20
38.67
39.93
9 ก.ค. 20
38.66
39.91
8 ก.ค. 20
38.40
39.66
7 ก.ค. 20
38.22
39.48
3 ก.ค. 20
38.01
39.26
2 ก.ค. 20
38.14
39.39
1 ก.ค. 20
37.57
38.83
30 มิ.ย. 20
37.14
38.40
29 มิ.ย. 20
37.33
38.58
26 มิ.ย. 20
37.60
38.85
25 มิ.ย. 20
37.71
38.97
24 มิ.ย. 20
37.78
39.03
23 มิ.ย. 20
37.92
39.17
22 มิ.ย. 20
37.78
39.04
19 มิ.ย. 20
37.73
38.98
18 มิ.ย. 20
38.17
39.42
17 มิ.ย. 20
38.38
39.64
16 มิ.ย. 20
38.52
39.77
15 มิ.ย. 20
38.19
39.45
12 มิ.ย. 20
38.40
39.65
11 มิ.ย. 20
38.53
39.79
10 มิ.ย. 20
39.01
40.27
9 มิ.ย. 20
38.93
40.18
8 มิ.ย. 20
39.12
40.37
5 มิ.ย. 20
39.04
40.29
4 มิ.ย. 20
38.79
40.04
2 มิ.ย. 20
38.81
40.08
1 มิ.ย. 20
38.55
39.81
29 พ.ค. 20
38.35
39.61
28 พ.ค. 20
38.29
39.55

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ปอนด์ อังกฤษ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ปอนด์ อังกฤษ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ปอนด์ อังกฤษ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ปอนด์ อังกฤษ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ปอนด์ อังกฤษ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง