อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินรูเปียห์ อินโดนีเซีย IDR ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
28 ก.ย. 20
-
-
25 ก.ย. 20
-
-
24 ก.ย. 20
-
-
23 ก.ย. 20
-
-
22 ก.ย. 20
-
-
21 ก.ย. 20
-
-
18 ก.ย. 20
-
-
17 ก.ย. 20
-
-
16 ก.ย. 20
-
-
15 ก.ย. 20
-
-
14 ก.ย. 20
-
-
11 ก.ย. 20
-
-
10 ก.ย. 20
-
-
9 ก.ย. 20
-
-
8 ก.ย. 20
-
-
3 ก.ย. 20
-
-
2 ก.ย. 20
-
-
1 ก.ย. 20
-
-
31 ส.ค. 20
-
-
28 ส.ค. 20
-
-
27 ส.ค. 20
-
-
26 ส.ค. 20
-
-
25 ส.ค. 20
-
-
24 ส.ค. 20
-
-
21 ส.ค. 20
-
-
20 ส.ค. 20
-
-
19 ส.ค. 20
-
-
18 ส.ค. 20
-
-
17 ส.ค. 20
-
-
14 ส.ค. 20
-
-

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง