อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินรูเปียห์ อินโดนีเซีย IDR ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
22 ต.ค. 19
-
0.0024
21 ต.ค. 19
-
0.0024
18 ต.ค. 19
-
0.0024
17 ต.ค. 19
-
0.0024
16 ต.ค. 19
-
0.0024
15 ต.ค. 19
-
0.0024
11 ต.ค. 19
-
0.0024
10 ต.ค. 19
-
0.0024
9 ต.ค. 19
-
0.0024
8 ต.ค. 19
-
0.0024
7 ต.ค. 19
-
0.0024
4 ต.ค. 19
-
0.0024
3 ต.ค. 19
-
0.0024
2 ต.ค. 19
-
0.0024
1 ต.ค. 19
-
0.0024
30 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
27 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
26 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
25 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
24 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
23 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
20 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
19 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
18 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
17 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
16 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
13 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
12 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
11 ก.ย. 19
0.0017
0.0024
10 ก.ย. 19
0.0017
0.0024

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง