อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินรูปี อินเดีย INR ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
22 ต.ค. 19
-
-
21 ต.ค. 19
-
-
18 ต.ค. 19
-
-
17 ต.ค. 19
-
-
16 ต.ค. 19
-
-
15 ต.ค. 19
-
-
11 ต.ค. 19
-
-
10 ต.ค. 19
-
-
9 ต.ค. 19
-
-
8 ต.ค. 19
-
-
7 ต.ค. 19
-
-
4 ต.ค. 19
-
-
3 ต.ค. 19
-
-
2 ต.ค. 19
-
-
1 ต.ค. 19
-
-
30 ก.ย. 19
-
-
27 ก.ย. 19
-
-
26 ก.ย. 19
-
-
25 ก.ย. 19
-
-
24 ก.ย. 19
-
-
23 ก.ย. 19
-
-
20 ก.ย. 19
-
-
19 ก.ย. 19
-
-
18 ก.ย. 19
-
-
17 ก.ย. 19
-
-
16 ก.ย. 19
-
-
13 ก.ย. 19
-
-
12 ก.ย. 19
-
-
11 ก.ย. 19
-
-
10 ก.ย. 19
-
-

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน รูปี อินเดีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน รูปี อินเดีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน รูปี อินเดีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน รูปี อินเดีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รูปี อินเดีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง